ข้อมูลข่าวสารและบทความ

Infosay Design ได้รวบรวมเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และงานการออกแบบต่างๆ มาไว้ที่นี่ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และออกแบบกราฟิกต่างๆ เช่น การออกแบบโลโก้ การออกแบบฉลากสินค้า การออกแบบแผ่นพับ การออกแบบโฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย

Hanging-Wall-Sign-MockUp-3 (Web H)
แผ่นพับและโบรชัวร์ เป็นสองประเภทของสิ่งพิมพ์ที่มักจะสับสนว่าเป็นเหมือนกัน และบางครั้งถูกใช้แทนกันได้...
Hanging-Wall-Sign-MockUp-3 (Web H)
งานพิมพ์โบรชัวร์ งานพิมพ์แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทที่มีเนื้อความมากกว่า 2 หน้าขึ้นไปหรือแบ...